.

FAQ / Antifriz

Šta je antifriz?

Antifriz je rashladna tečnost koja obezbeđuje efikasnu razmenu (odvođenje) toplote u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem čime se postiže hlađenje motora.

Koja je tečnost sa najboljim osobinama hlađenja?

Voda ima najbolju mogućnost za efikasno hlađenje. Ona ima veliki specifični toplotni kapacitet, odnosno apsorbuje veliku količinu toplote u najmanjoj mogućoj zapremini.

Da li je moguće koristiti običnu vodu kao rashladno sredstvo?

NE!

Koja su najčešća oštećenja, koja nastaju u automobilu zbog lošeg kvaliteta rashladne tečnosti?

Studije iz kasnih '90 -ih pokazuju da u proseku, 7 od 10 vozila sadrže rđu i kamenac. Preko 60% pumpi za vodu otkazuju zbog problema sa zaptivačima i dihtunzima. Preko 20% motora otkazuje zbog problema sa sistemom za hlađenje. Talog se povećava, a samo 0.6mm može da smanji gubitak toplote za 40%.

Koje su ključne funkcije antifriza?

Antifriz je tečnost formulisana da:

- Obezbediti efikasnu razmenu toplote - hlađenje motora
- Štiti metalne površine od korozije
- Spreči zamrzavanje
- Bude kompatibilana sa plastičnim delovima i gumenim zaptivkama
- Ima nisko penjenje
- Bude hemijski stabilna i na niskim i na visokim temperaturama

Koje metalne površine korišćene u automobilskoj industriji moraju biti zaštićene od korozije upotrebom antifriza?

Osnovni metali koji treba da budu zaštićeni su: gvožđe, čelik i liveno gvožđe, legure aluminijuma u obliku odlivaka ili presovanih komada, bakra i mesinga, kao i lemova. Tradicionalne bakarni ili mesingani hladnjaci su zamenjeni aluminijumskim hladnjacima sa plastičnim prelivnim posudama.

Koji je sastav rashladne tečnosti?

Rashladne tečnosti su obično napravljene od etilen glikola, propilen glikola, glicerina i aditiva.

Koji aditivi se koriste u različitim vrstama antifriza i šta je njihova svrha?

- Inhibitori korozije - štite metalne površine od korozije

- Stabilizatori - sprečavaju oslobađanje inhibitora, na primer silikatnih stabilizatora

- Disperzantni stabilizatori - sprečavaju depozite uzrokovane tvrdom vodom

- PH pufer - održava željeni nivo pH

- Anti-penušavac - kontroliše osobine penušanja

- Boje - koristi se za identifikaciju

Šta je inhibitor?

Inhibitor je supstanca koja deluje kao usporivač procesa. U Antifriz tečnostima je to hemijski aditiv koji doprinosi zaštiti metalnih površina od korozije.

Najčešći Inhibitori koji se koriste u antifrizima uključuju borate, fosfate, benzoate, nitrite, silikate, itd. Inhibitori treba da budu u dovoljnoj koncentraciji kako bi obezbedili potrebnu zaštitu metala.

Koje vrste antifriza su dostupne na tržištu?

- Tradicionalni - ovo su dobro poznati proizvodi koji sadrže veći procenat mineralnih dodataka i do 10% organskih aditiva. Pogodni su za upotrebu u motorima proizvedenim pre 1995. godine.

- Organski - ovi antifrizi su na bazi organskih (mono i di-karbonskih kiselina) i ne sadrže silikate ili potencijalno štetne aditive kao što su nitrati, amini i fosfati. Ova vrsta rashladne tečnosti ispunjava poboljšane uslove za dugoročnu zaštitu aluminijumskih legura u modernim automobilima. Antifriz ima značajno produžen interval zamene i pogodan je za motore proizvedene posle 1996. godine.

- Hibridni - rashladne tečnosti formulisane na osnovu organskih (mono- i di-karbonskih kiselina) i ne sadrže silikatne inhibitore ili potencijalno štetne aditive kao što su nitriti, amini i fosfati.

Propilen glikol - antifrizi na bazi propilen glikola su sve više prisutni na tržištu. Objašnjenje je da sredstva za hlađenje ovog tipa nisu toksična što ih čini posebno poželjnim za formulisanje tzv "ekološkog" antifriza.

Da li boje kod antifriza imaju ulogu?

Vrlo često boja antifriza je pogrešno povezana sa njegovom primenom. Antifriz može biti žute, zelene, crvene, ljubičaste, plave, ili čak roze boje. Važno je napomenuti da boja nije odlučujući parametar kvaliteta !!! (Različite formulacije mogu biti u istoj boji).

Koji antifriz treba da se koristi za dolivanje?

Etilen glikol - bazirani antifriz je moguće mešati sa ekvivalentnim drugih proizvođača. Prilikom mešanja Long-life antifriza sa rashladnom tečnosti nižeg nivoa kvaliteta, problemi nastaju iz činjenice da u novoformiranoj mešavini mogu nastati komponente koje nisu bezbedne za sistem hlađenja. Stoga, ako pri ruci nemate proizvod koji je preporučljiv za vaš automobil, dopunite sa vodom i obavezno izvršite proveru pre zime. Ako je potrebno, dodajte odgovarajući proizvod za dobijanje željene koncentracije.

Da li je potrebno menjati antifriz?

DA!

Šta zahteva promenu?

Smanjenje koncentracije inhibitora usled interakcije sa metalima ili drugim komponentama u sistemu. Njihov nedovoljan sadržaj dovodi do opšte i kavitacione korozije. Veći sadržaj, s druge strane, je odgovoran za formiranje mulja, curenje radijatora i pregrevanje. Visok nivo nitrita dovodi do korozije aluminijumskih delova, dok povećana koncentracija čvrstih čestica izaziva rano habanje pumpe za vodu.

Koji je optimalan odnos mešavine za rashladni sistem?

40-50% koncentrat antifriza. Navedenu koncentraciju je potrebno održavati tokom cele godine.

Koji su rizici nepravilne koncentracije antifriza?

Neodgovarajući odnos vode i etilen glikola može dovesti do pogoršanog transfera toplote i pregrevanja sistema. Veće količine etilen glikola (antifriz koncentrat) smanjuju osobinu otpuštanja toplote. Veće količine vode nose sa sobom rizik zamrzavanja koji može prouzrokovati ozbiljna oštećenja kao što je pucanje radijatora.

Kako da dopunite ili promenite antifriz? Da li postoje specifičnosti?

Postoje. Pomešati koncentrat u posudi unapred pa zatim dodati u sistem. Ovo je neophodno, jer dodajući čist koncentrat smeša neće imati dovoljno vremena da se homogenizuje a kao rezultat toga u sistemu ostaju područja sa vodom koja nakon smrzavanja i širenja mogu uzrokovati štetu.

Da li je moguće dopuniti antifriz sa vodom iz česme?

PRISTA ANTIFREEZE LONG LIFE i HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE koji proizvodi Texaco imaju neophodne disperzant stabilizatore koji sprečavaju stvaranje kamenca iz tvrde vode. Drugim rečima do problema sa kamencem neće doći. Međutim, preporučujemo korišćenje vode iz vodovoda samo u onim slučajevima kada destilovana ili omekšana voda nije dostupna.

Kada i kako proveravati nivo antifriza?

Vizuelno nivo rashladne tečnosti može da se proveri sa svakim podizanje haube . Drugi način da se proveri su preventivna ispitivanja sa refraktometrom pre zime. U ovom slučaju zaštita od smrzavanja i provere morate izvršiti kada je temperatura fluida 20 ° C, u suprotnom očitavanja mogu biti netačna.

Koji je interval zamene antifriza zasnovan na kilometraži?

Kilometraža za zamenu zavisi od potreba kvaliteta i performansi proizvoda. U zavisnosti od brenda i tipa vozila, kao i stanja vozila, interval varira od 3 do 5 godina, sa kilometražom od 30 000 do 650 000 km. Za putnička vozila, maximalna kilometraža je do 250 000 km ukoliko drugačije nije preporučeno od strane proizvođača.

G12? Kakav je to antifriz?

G12 je skraćeni naziv za OEM specifikaciju VAG Auto Grupe. “PRISTA ANTIFREEZE LONG LIFE“ i “HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE” koji proizvodi Texaco su dva proizvoda koji zadovoljavaju TL-VW 774D, F specifikacije i takođe su poznati kao G12 i G12+ tipovi antifriza.

Klasifikacije i specifikacije. Šta ove skraćenice predstavljaju?

Postojeći standardi za antifriz sadrže određene parametare:

- ASTM – American Society for Testing and Materials;

- BS - British Standard;

- AFNOR - Association française de Normalisation (Francuska nacionalna organizacija za standardizaciju)

- MIL – Military Standard;

- NATO – Military Standard;

- SAE J - US Society of Automotive Engineers;

- BDC – Bulgarian State Standard.