.

Ursa® Super FE 10W-30

Ursa Super FE 10W-30 je visokoperformansno mazivo za dizel motore za teške uslove rada, napravljeno da bude u skladu sa API standardima o mazivima za dizel motore za teške uslove rada.