.

Ursa® Ultra LE 10W-30

Ursa Ultra LE 10W-30 je izuzetno visokoperformansno mazivo ISOSYN® tehnologije za dizel motore osmišljeno da premaši performansne zahteve koje industrija i proizvođači motora očekuju od maziva koja se koriste za dizel motore za teške uslove rada i u pomorskoj industriji. Ursa Ultra LE mazivo je napravljeno od napredne tehnologije aditiva osmišljene da omogući performanse i zaštitu kod dizel motora koji zadovoljavaju standarde Euro 4, Euro 5, i skoro sve zahteve standarda Euro 6* o emisiji štetnih gasova i standarde 2007 EPA o emisiji čestica u izduvnim gasovima u kamionima sa dizel motorom koji koriste dizel goriva sa niskim sadržajem sumpora (ULSD). Takođe je kompatibilno sa prethodnim kategorijama ulja API standarda, ACEA E7 serijama i modelima motora.