.

Prista MZ-E

Opis i Primena

PRISTA® MZ 22 E ulja za termičku obradu su namenjena da se upotrebljavaju kao rashladni medij tokom termičke obrade metala. Dobro izbalansiran paket aditiva obezbeđuje visoku stopu hlađenja u perlitnim, a nisku stopu hlađenja u intervalima martenzita. Tretirani delovi pokazuju superiornu dubinu termičke obrade i stepen tvrdoće materijala kao i veoma visoku čistoću. Radna temperatura ulja ne bi trebalo da prelazi 100°C.

PRISTA® MZ 22 E ulje je napravljeno od visoko rafinisanih parafinskih i naftenskih baznih ulja uskog reza koji imaju nisku tendenciju ka koksovanju pomešanih sa odgovarajućim paketom aditiva visokih performansi radi obezbeđivanja visokog nivoa termalne i oksidacione stabilnosti, dobrih rashladnih svojstava ulja i čistoće delova koji se termički obrađuju. 

Prednosti

   •    Posebne komponente koje poboljšavaju čistoću termički obrađenih delova
   •    Nizak stepen promenljivosti
   •    Slab miris
   •    Pogodan za termičku obradu malih delova

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde