.

Prista Trafo

Opis i Primena

Prista® Trafo je neinhibirano ulje za transformatore napravljeno od izuzetno hidrotretiranih naftenskih mineralnih ulja sa dodatkom antioksidanta fenolnog tipa. Namenjeno je za upotrebu na električnoj opremi visokog napona poput transformatora, sklopki (prekidača), itd., koji zahtevaju maziva sa posebnim svojstvima kao što su izolaciona tečnost i tečnost za prenos toplote. 

Prednosti

   •    Veoma dobra oksidaciona stabilnost
   •    Veoma dobra svojstva pri niskim temperaturama
   •    Velika dielektrična snaga
   •    Odobrio Siemens

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde