.

Prista Trafo A HOSIO

Opis i Primena

Prista® Trafo A HOSIO izolaciono ulje je napravljeno od izuzetno hidrotretiranih naftenskih ulja sa dodatkom antioksidanta fenolnog tipa. Namenjeno je za upotrebu na električnoj opremi visokog napona poput transformatora, sklopki (prekidača), itd., koji zahtevaju maziva sa posebnim karakteristikama kao što su izolaciona tečnost i tečnost za prenos toplote. 

Prednosti

   •    Nizak sadržaj sumpora
   •    Veoma dobre karakteristike prenošenja toplote
   •    Maksimalna otpornost na propadanje
   •    Veoma dobra svojstva pri niskim temperaturama
   •    Velika dielektrična snaga
   •    Izuzetno dobra oksidaciona stabilnost

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde